Missatge d'estat

El període de preinscripció ha finalitzat. Per qualsevol consulta o qüestió us podeu adreçar al correu electrònic info@postgrauauditoriapublica.cat

Preinscripció

Preinscripció oberta: Termini de preinscripció per a l'edició del curs 2018-19 és del 22 de maig al 24 de setembre.

L'assignació de places es farà en els dies posteriors a la finalització del període de preinscripció.

Lloc on es fa: A l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, carrer Girona, 20 de Barcelona

Requisits accés: Títol de llicenciat, graduat o diplomat universitari.

Criteris de priorització accés:
  • Que experiència professional estigui relacionada amb el contingut del curs
  • Que se sigui membre dels col·legis professionals organitzadors, alumne o exalumne de la Universitat de Barcelona o funcionari públic de Catalunya
  • ordre de preinscripció.
Documentació necessària per formalitzar la preinscripció:
  • Full de preinscripció degudament complimentat o el formulari electrònic que trobareu a continuació
  • Fotografia tamany carnet
  • Currículum de la persona interessada
  • Aquesta documentació caldrà adjuntar-la electrònicament en el moment de fer la preinscripció.
 
Un cop rebuda la documentació relativa a la preinscripció, la persona interessada rebrà una confirmació electrònica de la recepció de la mateixa per part de la direcció acadèmica del postgrau i, segons correspongui, admissió, exclusió o informació a subsanar de la corresponent preinscripció.
 
Finalitzat el termini de preinscripció, la Comissió de seguiment es reunirà i farà la selecció de candidats per a la realització del postgrau. admissió definitiva o exclusió en el curs serà comunicada a interessat o interessada a adreça electrònica facilitada en el document de preinscripció, durant el període esmentat, així com si procedeix el reconeixement del Mòdul 1 o 2 (en funció del lloc de treball i experiència professional).
 
Termini de matrículasetembre de 2018
 
Import de la matrícula: 2.500€