Temes

 • Mòdul 1. ORGANITZACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I RÈGIM COMPTABLE
  • Tema 1.1. Organització i règim jurídic.
  • Tema 1.2. La comptabilitat pressupostària i financera.
  • Tema 1.3. La comptabilitat de les administracions públiques.
 • Mòdul 2. FONAMENTS DE L'AUDITORIA
  • Tema 2.1. Introducció a l'auditoria de comptes i Normes tècniques d'auditoria.
  • Tema 2.2. Desenvolupament del treball d'auditoria de comptes.
  • Tema 2.3. Informes d'auditoria i informes especials.
 • Mòdul 3. EL CONTROL DE L'ACTIVITAT ECONÒMIC FINANCERA I L'AUDITORIA EN EL SECTOR PÚBLIC
  • Tema 3.1. Estabilitat pressupostària i regla de la despesa.
  • Tema 3.2. L'auditoria de les empreses públiques.
  • Tema 3.3. El control intern. Tècniques d'execució. L'Auditòria en el sector públic.
 • Mòdul 4. AUDITORIA DE REGULARITAT (I)
  • Tema 4.1. Control, auditoria i comptabilització en matèria de personal.
  • Tema 4.2. Control auditoria i comptabilització en matèria de contractació pública.
 • Mòdul 5. AUDITORIA DE REGULARITAT (II)
  • Tema 5.1. Control, auditoria i comptabilització en matèria de subvencions públiques.
  • Tema 5.2. Control, auditoria i comptabilització dels ingressos públics.
  • Tema 5.3. Control, auditoria i comptabilització del deute públic i la tresoreria.
  • Tema 5.4. El compte general de les administracions públiques.
  • Tema 5.5. Un model d'auditoria de regularitat en l'adminstració local.Casos pràctics Postgrau.
  • Tema 5.6. El control extern

 

El programa pot estar subjecte a alguna modificació per adaptar-lo a les noves normatives.

Podeu descarregar-vos el programa detallat en aquest enllaç
 
Calendari dies i calendari professorat del postgrau
 
Els alumnes que acreditin coneixements suficients del Mòdul 1. o del Mòdul 2., poden veure reconegut un dels dos mòduls (1. o 2.) i no haver-lo de cursar. En el currículum que es demana al moment de fer la preinscripció, cal posar tota la informació que es cregui adient per acreditar que es pugui reconèixer el mòdul 1 o el mòdul 2.