Durada, metodologia i import

Durada: 270 hores lectives.

Horari:  

Mesos octubre, novembre i part de desembre:

                 · Mòdul 1– Organització, règim jurídic i règim comptable: dilluns i dimecres de 16:30 a 19:30

                 · Mòdul 2 – Fonaments de auditoria: dimarts i dijous de 16:30 a 19:30

Mesos, resta de desembre a juny:

                 · Mòduls 3, 4 i 5: dimarts i dijous de 16:30 a 20:30

Dates: octubre 2018 – juny 2019

Import: 2.500€